Forside Klubben Aktiviteter Set & sket Links Kontakt
LEKTIONSPLANER
ØKONOMI
MAILINGLISTE
DYK LOG
CMAS*
CMAS**
CMAS***

CMAS***

Når der er aspiranter nok (minimum 4) til at starte et hold til uddannelse af CMAS*** kan de rette henvendelse til bestyrelsen, der så beslutter om der skal oprettes et CMAS*** hold.

Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   Fyldt 16 år ved kursusstart
  -  Kursisten skal have CMAS 2 stjernet dykkercertifikat eller PADI Advanced Open Water og PADI Rescue certifikater
samt praktisk dykkererfaring svarende til hvad der kræves ved certificering til CMAS 2 stjernet dykkercertifikat -
 eller tilsvarende viden og færdigheder efter instruktørens vurdering 
  -  Kursisten skal have en af Dansk sportsdykkerforbund godkendt lægeattest, der er mindre end 5 år gammel
(3 år for kursister over 40 år)
  - Kursisten skal indenfor det sidste år have deltaget i et førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Efter kurset vil eleven have en omfattende viden om:
 
  -  Dykkerfysik og –fysiologi, årsager til og symptomer på dykkerelaterede skader og sygdomme, samt deres behandling.
  -  Førstehjælp ved dykkerskader og genoplivningsteknik.
  -  Problemer forbundet med dykning til dybder over 30 meter: beregning af luftforbrug og korrekt anvendelse af
dekompressionstabeller.
  -  Udvælgelse af dykkersteder, vurdering af dykkere og sammensætning af hold, samt planlægning af dyk for en
gruppe dykkere.
  - Principper og metoder anvendt ved undervandsnavigation.
  - De grundlæggende principper for godt sømandskab og håndtering af mindre fartøjer.
  -  Risici knyttet til flora og fauna, lokale forhold og vejrfænomener.
  -  Love og regler, der omfatter dykkere og dykning.

Og følgende færdigheder:
 
 -  Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af dykkerudstyr konfigureret til dykning med dekompressionsstop
og dykning på dybder over 30 meter.
 -  Dykkeren skal kunne anvende dekompressionstabeller til dykning med dekompressionsstop og skal være fortrolig med
dekompressionsdykning.
 -  Dykkeren skal kunne fungere som turleder og dykkerleder for en gruppe dykkere, der dykker fra hhv. kutter,
gummibåd eller fra stranden.
 -  Dykkeren skal kunne udføre selvredning og makkerredning på dybder fra 10-30 meter.
 -  Dykkeren skal kunne håndtere en nødsituation, både hvad angår iværksættelse af nødplan med tilkaldelse af ekstern
hjælp, og førstehjælp og pleje af den forulykkede.
 -   Dykkeren skal have erfaring fra mindst 50 dykninger i åbent vand. Mindst 20 af dykkene skal være i intervallet
25-35 meter.

Viden og færdigheder testes på følgende måde:
 
 -   Skriftlig teoriprøve
 - 1500 meter overfladesvømning med finner, maske og snorkel.
 - Neddykning til 10 meter med finner, maske og snorkel og ophentning af en tabt genstand.
 - 100 meter hurtig svømning med finner, maske og snorkel umiddelbart efterfulgt af 20 meter undervandssvømning.
 Derpå 10 sekunders vandtrædning fulgt af neddykning til 3 meter og bjærgning af dukke der vejer 1,5 kg under
 vandet. Dukken bjerges 50 meter.
 - 1000 meters overfladesvømning på brystet iført fuldt udstyr med ånding gennem snorkel.
 - Ophentning af bevidstløs makker fra dybder mellem 10 og 30 meter efterfulgt af bjergning i overfladen og ombord
eller ilandtagning af forulykkede og demonstration af genoplivningsteknik og organisering af ulykkesstedet.
 - Undervandsnavigation med og uden kompas gennem et helt dyk.
 - Håndtering af reb og knob under vand.
 - Håndtering af mindre dykkerbåd.
 - Lede og deltage i et dyk med tvungen dekompression for en gruppe dykkere. Dykket planlægges og planen følges.
  -  Anvendelse af søkort, tidevandstabeller og vejrmeldinger ved udvælgelse af dykkersteder og planlægning af dyk.

 
Ved alle praktiske dykninger deles omkostningerne ligeligt mellem deltagerne.