Forside Klubben Aktiviteter Set & sket Links Kontakt
LEKTIONSPLANER
ØKONOMI
MAILINGLISTE
DYK LOG
CMAS*
CMAS**
CMAS***

CMAS*

En af klubbens hjørnestene er uddannelse af nye dykkere. Vi starter nyt CMAS* uddannelseshold hvert efterår, hvor der både er teoretiske og praktiske lektioner i svømmehal og åbent vand. Der er tradition for at mange af klubbens mere erfarne medlemmer deltager i uddannelsen af nye elever, og det er blandt andet med til, at nye og gamle medlemmer lærer hinanden godt at kende.
 
Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   Fyldt 14 år ved kursusstart
  -  Lægeattest i henhold Dansk Sportsdykker Forbunds regler

Efter kurset vil eleven have følgende viden:
 
  -  sammenhængen mellem tryk og rumfang og effekten heraf på dykkeren og hans udstyr
  -  hvad kroppen har brug for at kunne opretholde livet, og de komplikationer det giver at opholde sig under
 vandet
  -  formål, funktion og væsentlige detaljer for det dykkerudstyr, som typisk anvendes af
 1 stjernede sportsdykkere
  -  Dansk Sportsdykker Forbunds sikkerhedsregler, metoder til selvredning og elementære redningsteknikker

Og følgende færdigheder:
 
 -  skal kunne klargøre, anvende og lave simpel vedligeholdelse af det sportsdykkerudstyr, som typisk
 anvendes af 1 stjernede sportsdykkere.
 -  skal kunne afbalancere sig og skal kunne undgå at få vand i luftvejene under dykning
 -  skal under vand have kontrol over sine bevægelser i alle retninger, skal kunne svømme effektivt ved brug
 af svømmefødder, og skal kunne komme sikkert i og op af vandet
 -  skal kunne demonstrere selvredning og simpel makkerredning
 -  skal kunne fungere som disciplineret medlem af en gruppe dykkere under ledelse af en mere erfaren dykker
 -   skal have erfaring fra mindst 5 dykninger i åbent vand på dybder til og med max. 18 meter

Viden og færdigheder testes på følgende måde:
 
 -   Skriftlig teoriprøve
 - Udspring efterfulgt af 100 m overfladesvømning uden anvendelse af dykkerudstyr
 - Klargøring, samling og påtagning af alt relevant dykkerudstyr før en dykning
 - Entre og forlade vandet under forskellige forhold: Fra mole, kutter, gummibåd og stranden
 - Kontrolleret neddykning og uddykning under overholdelse af sikker opstigningshastighed
 - Sikre positiv opdrift og frie luftveje ved ophold i overfladen, både ved oppustning af opdriftmiddel med
 munden og ved anvendelse af luft fra trykflaske. Skal demonstreres både med og uden dykkermaske
 og snorkel
 - Af- og påtagning af dykkermaske under vandet
 - Tab og genfinding af lungeautomatens mundstykke under vand
 - Selvredning ved skift til alternativ luftforsyning: makkers octopus og uddykning
 - Demonstration af relevant signalgivning under vand

 
Ved alle praktiske dykninger deles omkostningerne ligeligt mellem deltagerne.