Forside Klubben Aktiviteter Set & sket Links Kontakt
LEKTIONSPLANER
ØKONOMI
MAILINGLISTE
DYK LOG
CMAS*
CMAS**
CMAS***

CMAS**

Som en naturlig efterfølger til CMAS* anbefaler klubben at man når forudsætningerne er til stede fortsætter sin
 sportsdykkeruddannelse til CMAS**. Kravene for at starte til CMAS** er følgende:
 
Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   Fyldt 15 år ved kursusstart
  -   Kursisten skal have CMAS 1 stjernet dykkercertifikat eller PADI Open Water certifikat samt praktisk  dykkererfaring
svarende til hvad der kræves ved certificering til CMAS 1 stjernet dykkercertifikat - eller  tilsvarende viden og
færdigheder efter instruktørens vurdering
  -  Lægeattest i henhold Dansk Sportsdykker Forbunds regler

Efter kurset vil eleven have følgende viden:
 
  -  Dykkerfysik og –fysiologi, årsager til og symptomer på dykkerelaterede skader og sygdomme.
  -  Grundlæggende førstehjælp og genoplivningsteknik.
  -  Problemer forbundet med dykning til større dybder: beregning af luftforbrug og korrekt anvendelse af dekompressionstabeller.
  -  Udvælgelse af dykkersteder og principperne I dykkeplanlægning.
  -   Principper og metoder anvendt ved undervandsnavigation.

Og følgende færdigheder: 

 -

 Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af maske, finner og snorkel.

 -   Dykkeren skal kunne svømme I overfladen iført fuldt udstyr under anvendelse af snorkel.
 -   Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af almindeligt dykkerudstyr på dybder mellem 10 og 35 meter.
 -   Dykkeren skal kunne udføre selvredning og makkerredning på dybder fra 10-30 meter.
 -   Dykkeren skal kunne anvende dekompressionstabeller til både enkelte og flere på hinanden følgende dykninger.
 -    Dykkeren skal være helt fortrolig med undervandsnavigation, både med og uden kompas.
 -  Dykkeren skal have erfaring fra mindst 20 dykninger i åbent vand. Mindst 10 af dykkene skal være i intervallet 10-30 meter.
Minimum 1 af de 10 dyk skal være i intervallet 25-30 meter.
Dykkene skal afspejle erfaring inden for dykning om natten, dykning i strømfyldt farvand, dykning under begrænset
sigtbarhed mindre end 2 meter.

Viden og færdigheder testes på følgende måde:
 
 -   Skriftlig teoriprøve
 - 800 meter overfladesvømning med finner, maske og snorkel.
 -  Neddykning til 5 meter og 10 meter vandret svømning på dybden iført finner, maske og snorkel.
 -  500 meters overfladesvømning på brystet iført fuldt udstyr med ånding gennem snorkel, efterfulgt af 100 meter
overfladesvømning på ryggen uden anvendelse af snorkel eller lungeautomat.
 -  Af- og påtagning af maske, samt tab og genfinding af lungeautomatens mundstykke på dybder mellem 10 og 30 meter.
 -  Ophentning af bevidstløs makker fra dybder mellem 10 og 30 meter efterfulgt af bjergning i overfladen og ombord
eller ilandtagning af forulykkede og demonstration af genpolivningsteknik.
 -  Redning af makker der er løbet tør for luft på dybder mellem 10 og 30 meter.
 -  Korrekt afbalancering under et dyk uden anvendelse af trykluft til oppustning af BCD’en.
 -  Korrekt anvendelse af dekompressionstabeller ved både enkeltstående og flere på hinanden følgende dyk.
 -  Fungere som ligeværdigt medlem af en gruppe dykkere, både under vandet og under forberedelserne og afrigningen på land.
 - Holde en retning under vand over en distance på 50 meter, både med og uden kompas.

 Ved alle praktiske dykninger deles omkostningerne ligeligt mellem deltagerne.